Sangoma takes church administrator to court – H-Metro